Licitacija poljoprivrednog zemljišta

Predsednik Opštine Irig doneo je odluku i raspisao oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u Opštini Irig. Reč o državnom zemljištu u Bankovcima, Grgeteku, Irigu, Jasku, Jazačkom Prnjavoru, Krušedol Selu i Prnjavoru, Maloj i Velikoj Remeti, Neradinu, Rivici, Šatrincima, Vrdniku i Dobrodolu. Ukupna površina koja se daje u zakup iznosi skoro 770 hekatara, a početne cene po hektaru kreću se od 1600 do 46000 dinara. Rok za podnošenje prijava za licitaciju je 10. Oktobar do 14 časova, a javna nadmetanja biće održana u periodu od 17. do 21. oktobra.