Kupovina Doma JNA (Video)

Nakon što je Opštinsko veće Ruma dalo saglasnost na Pismo namerekupovine zgrade Doma vojske, poznatijeg kao Dom JNA u Rumi, potrebno je još mnogo proceduralnihkoraka da bi se ova ideja realizovala, ali i obezbeđivanje sredstava u budžetskim pozicijama za ovunamenu, a razmišlja se i o pribavljanju sredstava za rekonstrukciju ove zgrade koja je sada u veomalošem stanju. Kako je najavio predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić, plan je da zgrada bude otplaćenau narednih pet godina, a prva rata mogla bi stići na naplatu već ove, 2019. Godine.