Intenzivno se radi na čIšćenju divljih deponija (Video)

Intenzivno se radi na čišćenju divljih deponija na području šidske opštine u cilju očuvanja životne sredine. Nakon uređenja deponije u Erdeviku pristupilo se poslu u Binguli a potom i u Bačincima. Cilj je eliminisanje deponija i povećanje svesti kod meštana seoskih sredina da nije potrebno bacati smeće u atar već odlagati po predviđenom rasporedu za odnošenje. U dogovoru sa lokalnom samopuravom nije limitirana količina smeća za odnošenje iz domaćinstava što je jedna od pogodnosti za meštane u selima.