100. sednica veća u Šidu (Video)

U sali Skupštine opštine Šid u toku je 100. sednica Opštinskog veća. Na denvnom redu je 40 tačaka. Između ostalog razmatra se Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Jelica Stanivuković Šilja“ Šid za 2018/2019. godinu i utrđivanje Predloga Rešenja o usvajanju istog. Pored toga razmatraće se i Godišnji Program rada Predškolske ustanove „Jelica Stanivuković Šilja“ Šid za 2019/2020. godinu i utrđivanje Predloga Rešenja o o davanju saglasnosti na isti.