Uređenje Doma i kanalske mreže (Video)

U Kukujevcima u toku su radovi na uređenju seoskog Doma kulture. Izvode se radovi kako u unutrašnjosti objekta tako i na spoljašnjem delu. Presecanje vlage samo je pripremni posao na uređenju spoljašnjeg dela objekta. Kada se ovaj posao privede kraju pristupiće se postavci fasade na objektu.  Pored toga sređena su i korita kanala za atmosfersku odvodnju u selu u cilju bolje funkcionalnosti a kao priprema za vremenski preriod koji predstoji.