U oktobru se očekuje licitacija

U oktobru se očekuje licitacija državnog poljoprivrednog zemljišta u Sremskoj Mitrovici. Za prvi krug licitacije preostalo je oko 2000 hektara zemljišta. Kako saznajemo u resornoj gradskoj upravi, najviše u katastarskim opštinama Bosut i Sremska Rača. U narednom periodu očekuje se i objavljivanje oglasa, kada će zainteresovani zakupci imati više informacija.