Radovi u Orlovićevoj

I danas su nastavljeni radovi u delu Orlovićeve ulice u Rumi, u okviru radova na uređenju centralnih gradskih ulica. Nakon što su završeni radovi na postavljanju behaton kocki i betonaži otvora šahti, sada se radi na uređenju parking prostora. Postavljeni su ivičnjaci oko zelenila, a sada se uređuje podloga, nakon čega sledi betonaža parking mesta. Podsetimo, radove finansira Opština Ruma, a po završetku ovih radova, slede radovi na uerđenju parkinga iza robne kuće. Dodajmo i to da trenutni radovi koji se izvode ne ometaju odvijanje saobraćaja.