Pripreme za grejnu sezonu (Video)

Već sa prvim septembarskim danima počinju razmišljanja o tome kako ćemo se grejati. Većina Rumljana koristi gas kao energent, ali ima i onih koji već skupljaju novac za kpovinu drva.