POS terminali u opštinskoj upravi

Opštinska uprava opštine Pećinci u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu postavila je četiri POS terminala – 3 terminala postavljena su na šalterima Uslužnog centra, a 1 terminal u prostorijama Odeljenja za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda.

Elektronsko plaćanje dostupno je platnim karticama DinaCard, VISA, MasterCard bez obzira na banku izdavaoca, a kako nam je rekla načelnica Opštinske uprave Dragana Krstić uvođenjem bezgotovinskog plaćanja Opština Pećinci želi, pre svega, da omogući svojim građanima brzu i efikasnu realizaciju usluga.