Otvorena izložba “Dobrudžanski ratnici” (Video)

U muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici otvorena je izložba pod nazivom “Dobrudžanski ratnici” sa istorijskom tematikom Prvog svetskog rata. Izložba je realizovana od strane muzeja Vojvodine u saradnji sa Nacionalnim vojnim muzejom iz Konstance te su table sa objašnjenjima dvojezične, na srpskom I rumunskom jeziku povodom stogodišnjice ulaska Rumunije u rat I učešća srpske dobrovoljačke divizije u tim borbama. Za javnost izložba je dostupna do sredine oktobra. Izložba je delo 3 autora a jedan od njih je doktor Predrag Bajić.
Ana Giner