Obnova sela Jazak (Video)

U malom selu Jazak, koje se nalazi u okviru Iriške Opštine, koje inače raspolaže velikim prirodnim resursima, učinjene su višestruke rekonstrukcije seoskih objekata, među koje spada škola, crkva i dom kulture.