Neuobičajeno slab promet

Neuobičajeno slab promet na novosadskoj Produktnoj berzi obeležio je proteklu sedmicu. Slab izvoz i slaba tražnja mlinara za pšenicom usled snabdevenosti rezultirali su odsustvom tražnje za pšenicom na „Produktnoj berzi“. Velik cenovni raspon između ponude kukuruza po cenama od 14,50 do 14,70 din/kg bez PDV-a  i tražnje po cenama od 14,00 din/kg bez PDV-a nisu mogli da dovedu do realizacije berzanskih ugovora. Soja se zadržala na prošlonedeljnom cenovnom nivou kako starog roda 2018. tako i novog roda 2019. godine. Suncokret je trgovan po jedinstvenoj ceni od 30,80 din/kg bez PDV-a.