Ima dovoljno medicinskog osoblja u Mitrovačkoj Opštoj bolnici (Video)

Mitrovačka bolnica pokriva ceo region Srema a da ona pozitivno posluje pokazale su i nedavne donacije od strane Pokrajine Vojvodine. Situacija je dobra i što se tiče zaposlenih pa tako iako postoji odliv medicinskog osoblja na teritoriji cele Srbije, Sremska Mitrovica uspešno to nadoknađuje kadrom iz srednje medicinske škole „Draginja Nikšić“

Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici postoji još od 19.veka a jedina je ustanova ovog tipa na teritoriji celog Srema. Odliv stručnih medicinskih kadrova je problem sa kojim se suočava naša država a Mitrovčani pozitivno komentarišu rad bolnice i smatraju da problema u ovoj ustanovi nema.

Nadležni ove institucije ističu da je najveći problem u osoblju koje održava higijenu u bolnici dok se nedostatak medicinskog osoblja nadoknađuje iz srednje medicinske škole istakao je dr Živko Vrcelj, direktor Opšte Bolnice u Sremskoj Mitrovici.

Srednja medicinska škola „Draginja Nikšić“ u Sremskoj Mitrovici usko je povezana sa Mitrovačkom opštom bolnicom a u njoj se obrazuju sledeći kadrovi:

ZDRAVSTVENI NEGOVATELJI – 21 ĐAK

FARMACEUTSKI TEHNIČARI -30 ĐAKA

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČARI- 30 ĐAKA

MEDICINSKA SESTRA-VASPITAČ 30 ĐAKA

LABORATORIJSKI TEHNIČARI- 30 ĐAKA

MEDICINSKI TEHNIČARI- 94 ĐAKA

Iz medicinske škole svake godine izađe oko 250 medicinara različitih smerova te tako Mitrovčani nemaju bojazni od nedostatka stručnog osoblja za potrebe lečenja.

Ana Giner