Moguć reprogram duga za vodu (Video)

Korisnicima JKP Vodovod u Šidu se nudi mogućnost sklapanja Ugovora o reprogramu duga za utrošenu vodu. Dospele obaveze plaćaju se na rate bez obračunavanja zatezne kamate. Pravna služba stoji na raspolaganju korisnicima kako bi se na najlakši mogući način izmirile sve prispele obaveze.

Bol u glavi kod onih koji duguju za utrošenu vodu u šidu može da nestane jer je nadležno preduzeće preduzelo korake ka reašavanju tog problema. U nameri da dužnicima koji imaju dospele a neplaćene obaveze, pruže priliku da izbegu utuženje i prinudnu naplatu Javno komunalno preduzeće Vodovod Šid odlučilo je da omogući plaćanje duga na rate kroz reprogram. Potez koji omogućava plaćanje na rate građani pozdravljaju. Smatraju da je to dobar potez i da će značiti za kućni budžet kod onih koji imaju veća zaduženja. Potraživanja vodovoda ka privatnim i fizičkim licima na osnovu duga kreće se oko 20 miliona dinara. U pitanju je novac koji se može iskoristiti za unapređenje sistema vodosnabdevanja ali i za radove koji se svakodnevno sprovode na terenu. Svi oni koji to žele a u cilju izbegavanja utuženja i kamata potrebno je da dođu u prostorije Vodovoda ili da pozovu brojeve telefona koji su dostupni na poleđini računa koji su im uredno dostavljeni.