Lični pratilac (Video)

Usluga ličnog pratioca u iriškoj opštini funkcioniše već 4 godine. Tom uslugom trenutno je obuhvaćeno petoro dece sa smetnjama u razvoju, koji svakodnevno sa svojim pratiocima ispunjavaju svoje obaveze. Vlastimir Trivunović iz Iriga je roditelj deteta sa smetnjama u razvoju koje već četiri godine koristi uslugu ličnog pratioca. Pre nego što je Opština Irig stvorila mogućnosti za pružanje ove usluge Vlastimirova porodica je jako teško funkcionisala. Svakodnevno su odvodili dete u školu i sedeli sa njim do kraja nastave. Za to vreme kod kuće su ih čekale ostale obaveze. Putem javnog poziva koji je raspisala Opština Irig izabran je licencirani pružalac usluga, a pratilac je namenjen deci sa smetnjama u razvoju koja su uključena u obrazovni sistem, od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja. Kada prođe period navikavanja, u kojem pratioci i deca imaju podršku i pomoć Centra za socijalni rad, među njima se stvara posebna vrsta prijateljskog odnosa. Deca koja imaju lične pratioce mogu imati senzorne smetnje, motoričke smetnje, ili smetnje u mentalnom razvoju. Cilj je da im se olakša svakodnevno funkcionisanje.Za potrebe dece i pratilaca, Opština Irig obezbedila je automobil i gorivo za odlazak do škole, a iz budžeta iriške opštine za ove namene predviđeno je više od dva miliona osam stotina hiljada dinara.

Mirjana Stupar