Dobra naplata potraživanja (Video)

Naplata potraživanja u JP Gas Rumi je više od 90 procenata. Privreda i građani ovom preduzeću duguju oko 65 miliona dinara. Nadležni u JP Gas očekuju da do početka grejne sezone potrošači izmire sve oaveze.