Za idući petak zakazana je sednica Skupštine Opštine Ruma (Video)

Među devet tačaka dnevnog reda, prva a i jedna od najvažnijih jeste ona koja se tiče usvajanja izveštaja o budžetu za prvu polovinu godine, što i jeste obaveza Opštine u skladu sa zakonom.

Ova odluka je već prošla na pretposlednjoj sednici veća, na kojoj je rečeno da para u opštinskoj kasi ima i da se troše u skladu sa planom. Predsednik Opštine Ruma tada je ocenio da je punjenje budžeta izuzetno dobro s obzridom da je u prvih šest mesec u budžet prihodovano 850 miliona dinara, a najveći deo sredstava je od poreza na dohodak, zatim transferi od drugih nivoa vlasti, a nije zanemarljiv ni prihod od poreza na imovinu.

Kada je reč o rashodnoj strani, najviše je utrošeno u prvih šest meseci za funkcionisanje opštinskih organa, pravobranilaštva, mesnih zajednica, a napomenuto je i da su redovno otplaćivani krediti za bazen, sportsku halu u hrtkovcima i rumsku petlju. Posebno je istaknuto u izveštaju da u ovom peridou nije bilo dodatnog zaduživanja Opštine Ruma, kao ni prodaje finansijske imovine.

Od ostalih tačaka dnevnig reda izdvajaju se izveštaji u radu predsednika i opštinskog veća, u kojima se posebno ističe da je prethodnih pet godina, u rumu investirano preko 100 miliona evra.

Na sednici bi trebalo da bude usvojen i program korišćenja poljoprivednog zemljišta i doneta odluka o raspisvanju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Skupština Opštine Rume.

Vesna Samardžija