Stanje na granici

Najfrekventniji granični prelaz Batrovci danas i pokazuje zašto je tako okarakterisan. Čekanje je do 90 minuta za izlaz iz zemlje dok je na ulazu minimalno čekanje. Aktivirane su sve raspoložive trake za prolazak saobraćaja. Međuzona je kao i tokom jučerašnjeg dana puna a tempo prolaska diktira suprotna strana na prelazu Bajakovo. Na graničnom prelazu Šid nema dužeg čekanja u oba smera. Savet nadležnih je da se koriste alternativni prelazi. Pored prelaza Šid ka Tovarniku manje opterećeni su i prelazi Sot i Ljuba za putnički saobraćaj.