Rejonizacija kao rešenje? (Video)

Prilikom posete selu Rivica ministar poljoprivede Branislav Nedimović u razgovoru sa sremskim paorima najavio je projekat rejonizacije Srbije u pogledu bavljenja poljoprivednom proizvodnjom. Kako je objasnio, rejonizacija je već urađena u oblasti vinogradarstva, a sada će biti i u drugim oblastima, i rešiće se pitanje u kojim delovima zemlje šta treba uzgajati i šta država podržava kroz subvencije. Donošenjem ovakvih dokumenata biće lakše i samim proizvođačima, jer će znati na koje subvencije tačno mogu da računaju i u kom procentu u zavisnosti od rejona u kome se bave poljoprivredom.