Provera pre polaska na put!

Pojačan saobraćaj i ovog vikenda prisutan je na graničnim prelazima. Na Batrovcima čekanje je do 60 minuta za izlaz iz zemlje dok je na ulazu minimalno čekanje. Međuzona je puna a tempo prolaska diktira suprotna strana na prelazu Bajakovo. Na graničnom prelazu Šid manje je opterećenje a savet nadležnih je da se koriste alternativni prelazi kao što je ovaj. Po potrebi aktiviraju se ve kontrolne tačke na prelazu kako bi se ubrzao protok putnika. Pored prelaza Šid ka Tovarniku manje opterećeni su i prelazi Sot i Ljuba za putnički saobraćaj.