Preko 100 tačaka pred šidskim većnicima (Video)

Danas zaseda Opstinsko vece u Šidu. Dnevni red broji preko 100 tačaka. Na usvajanju je Predlog Odluke o prenosu prava upravljanja vodovodom u naseljenim mestima Bikić Do i Privina Glava na Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Šid. Šta to podrazumeva saznaćete u Novostima STV..