Pojačan saobraćaj na granici (Video)

Na granici se danas beleži pojačan intenzitet saobraćaja. Čekanje je najduže na Batrovcima, na izlazu, do sat vremena za putnički saobraćaj. Na graničnom prelazu Šid čeka se do pola sata. Savetuje se korišćenje alternativnih prelaza poput prelaza Sot i Ljuba koji su manje opterećeni. Sve procedure za smanjivanje vremena čekanja se primenjuju, ističu nadležni. Međuzona je puna na Batrovcima i Šidu pa tempo prolaska zavisi isključivo od suprotne strane na hrvatskoj strani.