Pad cena na berzi

Kukuruz je pao na najniži cenovni nivo od oktobra 2016, dok je soja na najnižem nivou od novembra 2011.godine. Registrovana je i prva cena suncokreta, najniža u vreme žetve od avgusta 2014. Ovako značajnom padu cena je doprineo rast ponude u odnosu na tražnju. Kukuruz i dalje beleži cenovni pad. Svi ugovori na kukuruz starog roda su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 14,70 dinara bez PDV-a. Terminski ugovor na kukuruz rod 2019. sa isporukom od 15.10. do 30.11. je zaključen po ceni od 13,80 dinara bez PDV-a. Pšenica se ove nedelje nudila po cenama od 17,50 do 17,70 dinara bez PDV-a, ali kupaca nije bilo. Zrno soje je na najnižem nivou u poslednjih skoro 8 godina. Ove nedelje se cena kretala u rasponu od 34,00 do 35,00 dinara, a ponderisana cena iznosi 34,75 dinara bez PDV-a. Soja rod 2019. sa isporukom septembar-oktobar je prometovana po 35,33 dinara Žetva suncokreta je krenula, a registrovana je i prva cena ove uljarice. Suncokret je preko berze prometovan po 30,50 dinara bez PDV-a.