Nastavlja se sa uklanjanjem objekta

Nastavlja se sa uklanjanjem preostalog dela, starog objekta škole u Mačvanskoj Mitrovici. Zbog vremenskih uslova u toku su radovi koje je moguće obavljati, a objekat će biti uklonjen u narednom periodu u potpunosti. Majstori su i dalje na terenu, a tu je ideja da nikne drugi deo i novog objekta, u kom će biti smeštena fiskulturna sala i kabinet za tehničko.