Afrička kuga kao pretnja izvozu svinjetine (Video)

Svinjsko i juneće meso proizvedeno u Srbiji zahvaljujući angažmanu Ministarstva poljoprivrede i Vlade Srbije pronašlo je svoj put do inostranih tržišta, pre svega u Turskoj i Rusiji, a zahvaljujući nedavnoj poseti ministra Branislava Nedimovića Kini, svinjetina će naći svoj i do ovog ogromnog tržišta.

Kako smo čuli od ministra Nedimovića u najavi su i neka nova tržišta na Istoku, ali istovremeno apeluje na afričku kugu svinja koja bi potencijalno mogla ugroziti ove vredne, već ugovorene poslove.

Afrička kuga svinja bolest je koja postoji odavno, a za sada nije registrovana u Srbiji, međutim postoji opasnost da se i kod nas pojavi, s obzriom da se do sada pojavila u Rumuniji, Mađarskoj i Bugarskoj. Jedna od najvažnijih mera prevencije jeste održavanje higijene u oborima.

S obzirom da ne postoji adekvatan terapijski tretman za ovo oboljenje niti su na tržištu dostupne efikasne vakcine, jedan od načina da se zaustavi širenje virusa i spreči njegovo unošenje u zapat svinja jeste primena odgovarajućih biosigurnosnih mera u svinjarskoj proizvodnji.

“Morate da imete ograđene objekte, zaštićene, da nema dozvoljenog pristupa bilo kome, mora da se održava higijena – kako higijena objekata i proizvodnje, tako i svoju higijenu, znači mora da se ima čista obuća, odeća, kojom će se ulaziti, koja će na mestu izlaska biti ostavljena i uzeti druga, kako se ne bi moglo eventualno infekt niti uneti niti izneti”, objašnjava veterinar u Veterinarskoj stanici u Rumi Živko Matijević.

Navodeći da zemlje u okruženju imaju velike gubitke i vode žestoku borbu sa ovom bolešću, ministar Nedimović je još jednom apelovao na stočare da vode računa, kako se ne bi dogodile materijalne štete kod stočara, ali i ugrozili veliki poslovi izvoza koje je država ugovroila ili će ugovoriti u narendom periodu.

“Samo vodite računa o zdravstvenoj zaštiti, o higijeni, ako se dese bilo kakve promene, prijavite vašem veterinaru. Držite svinje tamo gde im je mesto, a ne da ih puštate po šumama i voćnjacima, njima tamo nije mesto, jer to narušava sistem zdravstvene sigurnosti  Srbije u pogledu svinjarstva. Taman sad otvaramo tržišta, taman nam je krenulo, taman ide priča, ima nade. Pa nećemo valjda sami sebi pokvariti sve?”, rekao je ministar Nedimović. 

Ministar je potvrdio da trentuno nema zaraženih svinja, i da čak i da ih ima, termički obrađeno meso nije opasno po život čoveka, ali da je ova bolest pre svega ekonomski problem, te naveo da je izuzetno važno da se prijavi pojava ove bolesti, kako bi se na vreme reagovalo, a kako je dodao svi stičari kod kojih bude eventualno izvršena eutanazija svinja, biće obeštećeni.

Vesna Samardžija