Kamp Crvenog krsta na Borkovcu (Video)

Obeležavanjem Svetskog dana mladih, Crveni Krst Ruma započeo je letnji kamp na Borkovcu, a glavni cilj jeste širenje znanja o Crvenom krstu i i Osnovnim principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta, prvoj pomoći kao i promocija humanih vrednosti, prevencija trgovine ljudima i mnoge druge aktivnosti.

Osobe koje učestvuju u ovom kampu su mladi volonteri, završnih razreda osnovne škole i učenici srednje škole. Mladih učesnika ima ukupno 35 i uglavnom je većina srećna što na edukativan, a u isto vreme zabavan način provodi letnji raspust.

U kampu crvenog krsta ima i sedam edukatora, instruktora i trenera koji mladima prenose znanje i veštine i uče mlade kako da odgovore na nesreću u priorodi kroz druženje, timski rad.

Omladinski kamp traje sedam dana, odnosno do nedelje, a tokom vikenda kampu će se priključiti 60 mladih osnovnoškolskog uzrasta.

Osim o vrednostima i aktivnostima Crvenog krsta, mladi kroz kampovanje stiču veštine timskog rada i preživljavanja u prirodi. Kamp i svakodnevni boravak na bazenu od dva sata je organizovan zahvaljujući sredstvima saveza sporta Opštine Ruma i lokalnih donatora u privredi Opštine Ruma.