Izgradnja seoske kapele (Video)

Uz pomoć mesnog samodoprinosa i Opštine Šid nadanja Saveta MZ Berkasovo su usmerena u plan da se završi izgradnja seoske kapele. Kako u selu postoje tri groblja realizacija projekta je od velikog značaja. Konačnom izgradnjom bi se unapredili uslovi za smeštaj pokojnika i sam čin sahranjivanja.