Ispuštanje vode iz radijatora

Pećinačko Javno komunalno preduzeće „Sava“, u sklopu priprema pred novu grejnu sezonu, obaveštava stanare u zgradama sa daljinskim sistemom grejanja u Pećincima, da će u periodu od 5. avgusta do 30. avgusta biti ispuštena voda iz sistema. Kako je naveo Željko Milićević, direktor ovog preduzeća, voda će biti ispuštena iz sistema sve tri zgrade u Pećincima, te apeluje na korisnike da u tom periodu izvrše popravke, koje su ujedno i obaveza korisnika. Takođe, od izuzetne je važnosti da se u tom periodu blagovremeno saniraju sve nepravilnosti, kako ne bi bilo prekida u snabdevanju toplotnom energijom kada grejna sezona započne.