Interventni otkup junadi (Video)

Zbog privremene obustave plasmana tovnih junadi u Tursku, proizvođači su bili u problemu, pa je koš tokom Poljoprivrednog sajma dogovoreno da će Vlada Srbije sprovesti interventne mere, koje podrazumevaju intervenciju države u otkupu junadi za potrebe Državnih robnih rezervi i zamena za merkantilni kukuruz. Ovo je mera koja pre svega olakšava situaciju samim proizvođačima tovljenika, jer će time smanjiti troškove držanja ovih životinja, mada je situacija već ublažena otvaranjem tržita Kine izjavio je nedavno ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.