Građevinski materijal za izbegle

Opština Irig uputila je Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglih na teritoriji Opštine Irig, a tender je otvoren do 23. Avgusta. Reč je o nabavci građevinskog materijala i PVC stolarija, kao i usluga transporta, utovara i istovara materijala i ugradnje stolarije kod krajnjih korisnika. Procenjena vrednost nabavke iznosi dva miliona i 273 hiljade dinara bez poreza. Kriterijum za izbor je najniža ponuđena cena.