Gasifikacija u toku (Video)

U okviru realizacije projekta gasifikacije opštine Irig, trenutno se izvode radovi u Vrdniku. Radi se na izgradnji distributivnog gasovoda, ali i na merno-regulacionim stanicama.