Gasifikacija Opštine Irig (Video)

U toku su radovi na izgradnji gasne mreže na teritoriji Opštine Irig, odnosno u seoskim sredinama, s obzirom na to da je gas u Irig uveden još pre nekoliko godina. Prema rečima predsednik Opštine Irig Stevana Kazimirovića, radovi teku planiranom dinamikom. Plan je da u ovoj godini budu završeni Jazak, Rivica i Vrdnik i Mala Remeta.