Davanje stanova u zakup za izbegle

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa, Komisija za izbor korisnika u Pećincima donela je odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica na osnovu ispunjenosti kriterijuma.

Odlukom je utvrđena lista od 15 korisnika koji će dobiti 15 stambenih jedinica u zakup, sa mogućnošću otkupa tih objekata.

Na ovaj konkurs stiglo je ukupno 27 prijava, a prema načinu ocenjivanja može se videti da su prednost uglavnom imali oni koji imaju više članova u domaćinstvu, naročito ako su maloletna lica u pitanju, kao i ona domaćinstva koja imaju nastradale ili nestale članove, ili teško obolele.

Takođe u obzir je uziman i materijalni položaj. Protiv ove odluke može se uložiti Žalba Opštinskom veću Pećinci u roku od 15 dana.

Vesna Samardžija