Brojna ulaganja u uređenje Klenka

Vodeći računa podjednako i o gradskim i o seoskim sredinama, može se reći da je lokalna samouprava u Rumi, mnogo uložila u Klenak koji je jedno od najudaljenijih sela u odnosu na sam grad.

Do sada je u ovom selu obnovljena seoska osnovna škola, okrečena je i uređeni su toaleti, asfaltirane su brojne ulice – Moše Pijade, Železnička, 23. oktobra, Osmog marta, 29. novembra, a uređen je i seoski stadion, koji je ujedno i proširen, ali su postavljeni i reflektori i tribine i uređene svlačionice.

Tokom prošle godine postavljen je i novi mobilijar u centru sela, a u toku su radovi na uređenju takozvane “divlje” deponije na glavnom putu Ruma – Šabac.

Vesna Samardžija