Zabranjeno paljenje strnika i biljnih ostataka

Spaljivanje biljnih ostataka i strnih useva zbranjeno je zakonom o zaštiti od požara. Pojedinci nakon radova u polju neretko spale zaostalu strniku o time potencijalno izazovu požar i štetu širih razmera. Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno – spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije. Takođe zakonske kazne za paljenje ostataka strnika iznose od 10.000 za fizička lica i od 300 hiljada do milion dinara za pravna lica.