Zabranjeno paljenje na otvorenom

Podsecamo da je spaljivanje biljnih ostataka i strnih useva zbranjeno Zakonom o zaštiti od požara, kao i svako drugo paljenje na otvorenom. Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno – spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije. Takođe zakonske kazne za paljenje ostataka strnika iznose od 10.000 za fizička lica i od 300 hiljada do milion dinara za pravna lica.