Uskoro bez čekanja na zračnu terapiju (Video)

Nakon proširenja kapiciteta za zračnu terapiju Instituta za onkologiju Vojvodine, koje se očekuje do kraja novembra, Pokrajina će imati 6 linearnih akceleratora što je dovoljno da liste čekanja za zračnu terepiju nestanu.