Tender za prevoz učenika

Opština Irig raspisala je tender za prevoznike koji bi u narednoj školskoj godini obavljali prevoz učenika na teritoriji ove opštine. Kako je precizirano u nabavci, reč jeo prevozu 102 učenika, a prevoz treba da bude organizovan tako da deca na vreme stižu na prepodnevnui popodnevnu nastavu. Uslov za ponuđače je da su u prethodne dve godine bar dva ugovora o prevozu dece imali, kao I da ispunjava kadrovski I tehnički kapacitet. Rok za dostavljanje ponuda jepetak, 12.jul.