Subvencije u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju (Video)

Na poslednjem osamdeset drugom zasedanju rumskog Opštinskog veća, Većnici su jednoglasno usvojili Predlog Pravilnika o bližim uslovima, postupku za ostvarivanje prava i visini subvencije u gradskom, prigradskom i međumesnom prevozu. Uskoro će biti raspisan i javni poziv za ostvarivanje prava na subvencije, a novi Pravilnik predviđa i subvencionisanje prevoza pratiocima lica obolelih od bolesti od većeg socio-medicinskog značaja.