Program zaštite poljoprivrednog zemljišta

Na prethodnoj 32.sednici Skupštine opštine Inđija na kojoj se našlo 24.tačaka dnevnog reda,čije su sve dopune i izmene usvojene,između ostalog našla se i dopuna donošenja Programa zaštite,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019.godinu,koja je takođe usvojena.