Poslovanje Produktne berze

Proteklu sedmicu na Produktivnoj berzi obeležio je početak trgovanja novom pšenicom. Početak žetve, prvi ugovori za pšenicu novog roda 2019. glavni su događaji koji su obeležili proteklu sedmicu na domaćem tržištu. Prvi ugovori za pšenicu novog roda 2019.  zaključivani su po jedinstvenoj ceni od 17,30 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ovo ujedno predstavlja zvaničnu ponderisanu cenu pšenice. Stara pšenica roda 2018. godine, trgovana je u veoma uskom cenovnom rasponu od21,75 do 21,80 din/kg bez PDV-a. Potražnja za kukuruzom po cenama od 15,50 din/kg bez PDV-a i ponuda po cenama od 15,90 din/kg bez PDV-a, nisu rezultirali realizacijom. Odnosno, žuto zrno je izostalo iz trgovanja ove sedmice na novosadskoj Produktnoj berzi. Sojom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 37,20 din/kg bez PDV-a (40,92 din/kg sa PDV-om). Ovo ujedno predstavlja i ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena soje je neznatno niža za 0,27%.