Otkup pšenice za robne rezerve

Na osnovu zaključka Vlade, Republička direkcija za robne rezerve vrši otkup do 25,5 tona merkantilne pšenice roda 2019. domaćeg porekla. Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Merkantilna pšenica mora biti domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih prinosa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama u svemu prema srpskom standardu. Cena merkantilne pšenice je 20 dinara po kilogramu, a u cenu je uračunat PDV u skladištenom silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, maksimalno 100. Od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, maksimalno 150, a minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1000.