Od sutra prskanje komaraca, upozorenje pčelarima

Sutra prskanje komaraca počinje i na teritoriji pećinačke opštine i trajaće do 30. jula.

Tretman će biti obavljen sa zemlje, metodom hladnog zamagljivanja. Osim naseljenih mesta tretmanom će biti obuhvaćeni i kanali Jarčina i Galovica. Tretman će se vršiti preparatom Deltasekt u periodu od 20 do 23 sata, i upozoravaju se pčelari da uklone košnice najmanje pet kilometara od mesta tretiranja, uz podsećanje da dejstvo preparata traje tri dana.