Na Skupštini o razvoju Pećinaca

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Pećinci odbornici su jednoglasno usvojili Strategiju održivog razvoja opštine Pećinci od 2019. do 2029 godine. Ovim značajnim strateško-planskim dokumentom definisani su ključni pravci i oblasti razvoja pećinačke opštine u narednoj deceniji, a kako je rekao predsednik opštine Pećinci mr Željko Trbović, Strategija treba da podstakne budući rast i razvoj celokupne lokalne zajednice.

“Strategija obuhvata društvenu i ekonomsku sferu, ali su njome obuhvaćeni i aspekti prostornog uređenja i unapređenja rada javnog sektora, kao i aspekti zaštite i poboljšanja životne sredine. Dokument koji je izradila opštinska komisija za strateško planiranje održivog razvoja, uz stručnu i tehničku podršku Regionalne razvojne agencije Srem, sveobuhvatan je i definiše strateške prioritete budućeg razvoja naše opštine kroz pet oblasti – ekonomski razvoj, razvoj infrastrukture, zaštita životne sredine, društvene delatnosti i razvoj lokalne samouprave. Precizno razrađeni programi i projekti nisu samo dobra osnova za planiranje korišćenja opštinskih budžetskih sredstava, već i dobra osnova za pristup spoljnim izvorima finansiranja, poput pokrajinskog i republičkog budžeta, ali i pretpristupnih programa Evropske Unije i međunarodnih fondova“ – izjavio je Trbović i dodao da Strategija u sebi nosi viziju opštine Pećinci do 2029. godine kao ravnomerno razvijene opštine, koja svojim građanima i privrednicima omogućava visok kvalitet života i povoljne uslove poslovanja.

Na sednici je za direktora Kulturnog centra Pećinci imenovan Jovan Devrnja koji je na ovoj funkciji bio i u prethodnom mandatu.

„Zahvalan sam na poverenju koje mi je ukazano i doživljavam ga kao obavezu da nastavim sa svim projektima i programima koje sam kao direktor centralne ustanove kulture u našoj opštini započeo u prethodnom mandatu. Zahvaljujući velikoj podršci Opštine Pećinci u prethodnom periodu smo uspeli da završimo kompletno spoljno uređenje zgrade Kulturnog centra, u okviru kojeg je urađena nova fasada, zamenjena kompletna krovna konstrukcija i urađena adaptacija sistema grejanja. Nadam se da ćemo u narednom periodu uspeti da završimo i unutrašnje uređenje objekta“ – rekao je povodom imenovanja Devrnja i dodao da su ovih dana u završnoj fazi pripreme Pećinačkog kulturnog leta, koje će i ove godine širom pećinačke opštine doneti obilje kulturnih sadržaja za sve generacije.

Odbornici su usvojili izveštaje o radu za 2018. godinu Opštinske uprave opštine Pećinci, JU „Sportski centar“, Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“, pećinačkog Centra za socijalni rad, JKP „Sava“, Turističke organizacije i Agencije za razvoj opštine Pećinci, kao i mesnih zajednica Ašanja, Donji Tovarnik, Karlovčić, Obrež, Pećinci, Prhovo i Popinci.