Kritika šiđana dala rezultate (Video)

Moglo bi se reći da danas imamo dokaz da je kritika ili je možda bolje reći dobronamerna sugestija Šiđana dala rezulate. Svi šahtovi i slivnici u centru grada koje je Sremput juče asfaltirao u sklopu uređenja regioanlne saobraćajnice danas su u funkciji. U telefonsku poruku iz Sremputa da greške nije ni bilo i da je to uobičajena procedura pri asfaltiranju, nismo poverovali. A i kako bi, kada je opšte poznato da se u svaki ozbiljan posao ulazi po projektu kako bi se upravo ovakve u slične situacije predupredile. Podsećamo, Sremska je juče o tome, na predlog svojih gledalaca izveštavala.