Gasifikacija čitave opštine (Video)

Na teritoriji opštine Pećinci do sada je gasifikovano samo četiri naselja, a u narednom periodu gas će dobiti i druga naselja. Naime, na poslednjoj sednici Skupštine opštine Pećinci, odbornici su doneli Odluku o usvajanju Programa gasifikacije naselja opštine Pećinci i izboru strateškog partnera, čime će biti omogućena gasifikacija 11 naselja ove opštine, i to uz pomoć Pokrajinske, ali i Republičke Vlade.