Asfaltiranje gradskog jezgra (Video)

Otpočelo je asfaltiranje puta na najvažnijoj deonici koja vodi kroz centar grada Šida ka granici. Posao se sprovodi u saradnji ministarstva saobraćaja, JP Putevi Srbije i Opštine Šid. Posao bi trebao da se završi u naredna 3 dana po rečima izvođača radova.