Analiza Savske vode (Video)

Uzorkovanje vode redovno se obavlja na Savi kod Sremske Mitrovice a pre nekoliko dana stigle su i analize uzorkovanja koje je obavilo Javno-komunalno preduzeće „Komunalije“ iz Sremske Mitrovice. Na jednoj od lokacija sa koje je uzet uzorak nalazi se naša novinarka Ana Giner.