Završni ispit iz matematike (Video)

Zbog objavljivanja testova iz matematike ministarstvo prosvete pomerilo je polaganje završnog ispita iz ovog predmeta sa utorka na četvrtak. Maturanti svih osnovnih škola danas su u periodu od 9 do 11 časova polagali ovaj treći, ujedno i poslednji test koji polažu u okviru završnog ispita. Objavljivanje konačnih rezultata sva tri ispita planirano je za četvrtak 27 jun.