Reforma lokalnih finansija (Video)

Projekat Reforma lokalnih finansija 2 u Srbiji je organizovala konferenciju o internoj finansijskoj kontroli u javnom sektoru. Sremska Mitrovica je jedna od odabranih partnera na tom projektu s obzirom da je dala pozitivne rezultate u prvom delu projekta. Cilj je da se više radi na unapređenju rada lokalne samouprave u korist građana.